Produkty

A.Enzymy pro pivovary

1. CELULÁZA 500 BETA

Tekutý enzym je fugální  celulása obsahující celulásovou,beta-glukanásovou a pentosanásovou aktivitu.Enzym je určen k odbourání koloidů bránící filtraci.Je vhodný i pro odstranění celulózových

materiálů v odpadních vodách.Je využívaný při geologických vrtech a specielních biologických technikách.Výrobce:BIO-BN,v.o.s.

2. BEERZYM AMYL

Tekutý enzym z Bacillus subtilis pro zkapalnění škrobu při výrobě piva ze sladu s podílem surového ječmene v infuzním rmutování do 75°C.

3. BEERZYM AMYL HT

Tekutý enzym z Bacillus licheniformis pro zkapalnění škrobu při výrobě piva s podílem ječmene až do 95°C.

4. Beerzym AMYL ST

Tekutý enzym z Bacillus stearothermophilus pro výrobu piva ze sladu a ječmene,zvláště u malobuněčných zrn škrobu(proso) a rozkladem surového ječmene až do 105°C a pro zkapalnění škrobu ve rmutovací pánvi při nízkých pH 5,0.

5. Beerzym MULTI

Speciální tekutý enzym pro dosažení žádaného štěpení bílkovin při rmutování za teploty do 60°C,dále zabezpečení aminokyselin pro zlepšení výživy kvasnic(zvýšené hodnoty FAN).Odbourává se glukan v mladině do 65°C pro zlepšení scezování a filtrace,dojde ke zkapalnění zmazovatělého škrobu v mladině až do 80°C.

6. Beerzym BG

Tekutý  termostabilni enzym beta-glukanása pro štěpení glukanu  ve rmutu do 90°C pro zlepšení scezování a filtrace.

7. Beerzym BG SUPER

Termotolerantní tekutá beta-glukanása štěpící glukan ve rmutu až do 75°C bez vlivu na snížení trvanlivosti pěny.

8. Beerzym PENTA

Tekutá fugální pentosanása a beta-glukanása štěpící koloidní látky,které zpomalují filtraci u svrchně kvašených piv.Enzym produkují speciálně vybrané kmeny Trichoderma a Geosmithia.

9. Beerzym CHILL

Speciální proteinása rostlinného původu z Carica papaya.

10. Beerzym ALFA-BETA

Speciální tekutá fugální alfa-amylása pro hydrolýzu škrobu při výrobě piva s vysokým obsahem přídavků.Vyprodukován je vybraným kmenem Aspergillus oryzae.

11. Beerzym MINICAL

Tekutý enzym pro zcukřování zbytkového dextrinu na fermentovatelnou glukózu ke zlepšení konečného prokvašení u piva se sníženým obsahem cukru.

12. Beerzym P7

Tekutý enzym,bakteriální proteinasa pro proteolýzu při rmutování do 55°C.

13. Beerzym RAPID

Speciální tekutý enzym(GMO),kterým se dosáhne harmonizace chuti při zrání mladiny přímou přeměnou alfa-acetolaktátu na acetoin již od začátku a během kvašení.

B.Stabilizační prostředky

1. BrauSol P

Křemičitý sol s vysokou intenzitou adsorpce v oblasti pH mladiny  a piva.Zlepšuje čirost a filtrovatelnost piva.

2. KIGELY

Jsou to špičkové výrobky vyrobené z kyseliny křemičité pro vyjasnění a bílkovinnou stabilitu piva.

2.1. KIGEL CLEAR

Čistý,vysoce účinný,optimálně stabilizující silikagel.

2.2. KIGEL HYDRO

Vysoce účinný amorfní hydrogel kyseliny křemičité pro optimální chem – fyz. stabilitu.

2.3. KIGEL MEDI

Vysoce účinný amorfní hydratovaný silikagel.

2.4. KIGEL XERO

Vysoce účinný amorfní silikagel pro optimální fyz-chem. stabilitu.

2.5. KIGEL SENSITIVE

Speciální silikagel nejvyšší kvality s vysokou adsorpční schopností.

3. PVPP

Polyvinylpolypyrolidin,trojrozměrně sesíťovaný polymer .Má selektivní účinek vůči fenolickým sloučeninám.

4. ERBOSTABIL

Vysoce účinný práškový stabilizátor pěny se stabilizačním efektem vůči chladovému zákalu.

C.Enzymy pro lihovary

1. Distizym BA-N

Bakteriální alfa-amylása pro ztekucení rmutů obsahujících škrob od 30 do 90°C.

2. Distizym  BA-TS

Termostabilní alfa-amylása ke ztekucení škrobu při beztlakových metodách hydrolýzy v záparách z moučných surovin, použití do 100°C

3. Distizym BA-TS  ACID

Vysoce termostabilní(do 110°C) a vysoce tolerantní bakteriální alfa-amylása ke kyselému prostředí(pH 5,0).

4. Distizym AG

Tekutá fungální glukoamylása ze speciálně vyšlechtěného kmene Aspergillus niger používaná pro zcukření zkapalněného škrobu.Optimum teplota 65°C a pH 3,8-4,2.

5. Distizym AG – ALPHA

Tekutá  fungální glukoamylása a fugální alfa-amylása.Cílem je co nejúplnější zcukřování ztekuceného škrobu.

6. Distizym BETA-G

Specielní tekutý enzym pro odbourání beta-glukanu a pentosanu .Optimální hodnoty do70°C při pH5,0.

D.Senzorické harmonizace

1. DISTIPUR

Jemný minerální granulát na harmonizaci pachů a příchutí čistých lihovin a destilátů.Kontakt 1-3dny.Odstranění dekantací nebo hrubou filtrací.

2. SPIRICOL

Adsorpční prostředek na bázi selektovaného aktivního uhlí a spec. oxidu křemičitého.V naplavovacích filtrech možno dávkovat kontinuálně s filtračním prostředkem.

D.Enzymy pro pálenky

1. Distizym FM

Kapalný pektolitický enzym pro optimální rozklad kvasu z bobulového a peckového ovoce.

2. Distizym FM- TOP

Kapalný vysoce koncetrovaný pektolitický enzym se zvýšeným maceračním účinkem.

3. Distizym AROM

Speciální enzym schopný uvolnit glykosidicky vázané aromatické látky v ovocných kvasech.Typicky ovocný buket se zvýrazní a zjasní.Uvolňují se čichově a chuťově aktivní terpeny.

E.Potravinářské chemikálie

1. Kyselina mléčná 80%

2. Karamel pro pivovarnictví, vhodný pro varnu ,IBC 38000,

3. Kyselina askorbová

4. Kyselina citronová

5. Benzoan sodný

6. Sorban draselný

7. Sladový výtažek extra černý,EBC min.9000

F.Bakteriální hnojivo

1. AZOTER

Bakteriální hnojivo obsahující tři druhy bakterií,které svým  působením vytvářejí dostatečné množství dusíku a fosforu,takže mohou nahradit průmyslová hnojiva.Vhodné zejména pro kukuřici,slunečnici ,cukrovou řepu některé druhy ozimů.Je registrováno pod č.0889ÚKZÚZ a certifikován CZ-Biokont-03 pro používání v ekologickém zemědělství.Podmínkou pro použití je obsah humusu 2% a pH nad 5,8.